octatank


บริษัท ออคต้า วอเตอร์ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง ถังบำบัดน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ถังดักไขมัน พลาสติกมีเดีย และอุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย คุณภาพดี ถังบำบัดสำหรับโรงงาน, ถังบำบัดชนิดเติมอากาศ, ถังบำบัดไม่เติมอากาศ, ถังบำบัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, ถังบำบัดน้ำเสียโรงงาน

Product Tank

ถังบำบัดน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ถังดักไขมัน

Product Accessories

พลาสติกมีเดีย และอุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ คุณภาพดี

.

บริษัท ออคต้า วอเตอร์ จำกัด

Email : obecsales@gmail.com

430/2 หมู่ 13 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000