ผลงานของบริษัท


ผลงานของบริษัท

บริษัท ออคต้า วอเตอร์ จำกัด

430/2 หมู่ 13 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร. 080-928-9399 Line : obecsales

Email : obecsales@gmail.com

Website : https://www.octatank.com