TBA Range ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ

TBA Range ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ
ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ แยกส่วนเก็บกัก (Septic) แบ่งถังเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนเก็บกักน้ำจากส้วม, ส่วนเก็บกักน้ำเสียอื่นๆ, ส่วนกรองแบบเติมอากาศ (Contact aeration) และส่วนตกตะกอน
– สามารถติดตั้งได้ง่าย
– ค่าบำรุงรักษาต่ำ
– คงประสิทธิภาพแม้น้ำเสียไหลไม่สม่ำเสมอ
– สามารถบำบัดได้แม้จะใช้เกินขนาดเป็นครั้งคราว
– สำหรับน้ำเสียจากส่วมและน้ำชักล้าง
– เพิ่มประสิทธิ์ภาพสูงสุดด้วยการเติมออกซิเจน
– ทางเลือกที่ดีที่สุดในการรักษาสิ่งแวดล้อม

https://www.octatank.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

บริษัท ออคต้าวอเตอร์ จำกัด

โทร. 088-165-5656

Website : https://www.octatank.com

http://www.ถังบําบัดน้ําเสีย.com

ถังบำบัดโรงงาน, ถังบำบัดชนิดเติมอากาศ, ถังบำบัดไม่เติมอากาศ, ถังบำบัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, ถังบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ถังบำบัด, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังดักไขมัน, ถังบำบัดน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน, ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่, ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป