TBA range ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ

TBA range
ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ

ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ แยกส่วนเก็บกัก (Septic) แบ่งถังเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนเก็บกักน้ำเสียจากส้วม, ส่วนเก็บกักน้ำเสียอื่นๆ, ส่วนกรองแบบเติมอากาศ (contact aeration) และส่วนตกตะกอน

* สามารถติดตั้งได้ง่าย
* ค่าบำรุงรักษาต่ำ
* คงประสิทธิภาพแม้น้ำเสียไหลไม่สม่ำเสมอ
* สามารถบำบัดได้แม้จะใช้เกินขนาดเป็นครั้งคราว
* สำหรับน้ำเสียจากส้วมและน้ำซักล้าง
* เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการเติมออกซิเจน
* ทางเลือกที่ดีที่สุดในการรักษาสิ่งแวดล้อม

https://www.octatank.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 088-165-5656

Email : octatanksale@gmail.com

Website : https://www.octatank.com

http://www.ถังบําบัดน้ําเสีย.com

ถังบำบัดโรงงาน, ถังบำบัดชนิดเติมอากาศ, ถังบำบัดไม่เติมอากาศ, ถังบำบัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, ถังบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ถังบำบัด, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังดักไขมัน, ถังบำบัดน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน, ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่, ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป